Voor Ik Ga Slapen by Watson S.J

Voor Ik Ga Slapen by Watson S.J

Author:Watson, S.J.
Language: eng
Format: epub
ISBN: 9789041419293
Publisher: Ambo/Anthos
Published: 2011-05-26T04:00:00+00:00


Dinsdag 20 november

Het is ochtend. Ben heeft me gevraagd de ramen te lappen. ‘Ik heb het op het bord geschreven,’ zei hij toen hij in de auto stapte. ‘In de keuken.’

Ik keek op het bord. RAMEN LAPPEN had hij geschreven, met een weifelend vraagteken erachter. Zou hij soms denken dat ik er geen tijd voor heb? Ik vraag me af wat hij denkt dat ik de hele dag doe. Hij weet niet dat ik tegenwoordig urenlang in mijn dagboek lees en er soms ook nog urenlang in schrijf. Hij weet niet dat er dagen zijn waarop ik dokter Nash ontmoet.

Ik vraag me af wat ik voor die tijd deed, toen ik die bezigheden nog niet had. Zou ik echt de hele dag voor de tv hebben gezeten, hebben gewandeld of me aan het huishouden hebben gewijd? Zat ik mis-schien urenlang in een leunstoel naar het tikken van de klok te luisteren, me afvragend hoe je dat deed, leven?

Ramen lappen. Op sommige dagen zal ik wrokkig zijn als ik zoiets lees, omdat ik er een poging in zie mijn leven te beheersen, maar vandaag roept het alleen maar affectie in me op en lees ik er niets sinisters in, alleen de behoefte me te helpen invulling te geven aan mijn dagen. Ik glimlachte bij mezelf, maar bedacht op hetzelfde moment hoe moeilijk het moest zijn om met mij te leven. Hij moet zich wel in duizend bochten wringen om ervoor te zorgen dat me niets overkomt, en nog zal hij voortdurend bang zijn dat ik verward raak, ga dwalen, of nog erger. Ik herinnerde me dat ik las over de brand die ons verleden grotendeels heeft vernietigd; de brand waarvan Ben me nooit verteld heeft dat ik die heb veroorzaakt, ook al moet dat het geval zijn geweest. Er verscheen een beeld op mijn netvlies: een brandende deur, bijna niet te zien door de dikke rookwalmen, en een smeulende bank die begint te laaien. Het beeld hing net buiten mijn bereik en stolde niet tot een herinnering, bleef een half verzonnen droom. Maar Ben heeft het me vergeven, zoals hij me vast heel veel andere dingen vergeven heeft. Ik keek door het keukenraam naar buiten en zag door de weerspiegeling van mijn gezicht heen het gemaaide gazon, de keurige borders, het schuurtje, de schuttingen. Ik realiseerde me dat Ben moet hebben geweten dat ik vreemdging, in elk geval nadat ze me in Brighton hadden gevonden, maar misschien al eerder. Wat zal het veel van hem gevergd hebben om voor mij te zorgen, zeker toen ik mijn geheugen kwijt was en hij wist dat ik toen dat gebeurde van huis was geweest om met iemand anders te gaan neuken. Ik dacht aan wat ik had gezien, aan het dagboek dat ik had bijgehouden. Mijn geest lag in de vernieling. Was verwoest. Toch is hij bij me gebleven. Een andere man zou hebben gezegd dat het mijn verdiende loon was en me aan mijn lot hebben overgelaten.

Ik draaide me om en keek onder de gootsteen.Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.
Web Analytics