Idioten. 5 sprookjes / druk 1 by Jakob Arjouni

Idioten. 5 sprookjes / druk 1 by Jakob Arjouni

Author:Jakob Arjouni [Arjouni, Jakob]
Format: epub
Publisher: PCM Bruna
Published: 2009-08-25T16:46:13+00:00


‘Ja, het is ook allemaal niet zo eenvoudig.’

Niet zo eenvoudig? Wat was er moeilijk aan dat Victor en zij ruzie hadden? Zulke dingen kwamen voor. Maar zo’n tutje dacht waarschijnlijk meteen dat ruzie het einde van de wereld betekende.

‘Ach, weet je, ik ken Victor al iets langer dan jij … Het is een normaal proces.’

‘Aha. Nou ja, in elk geval gaat het kennelijk niet zo slecht met je.’

‘Slecht, hoezo?’

‘Met de winkel en zo. Dat was toch je leven?’

‘Ach, lieverd toch! Mijn leven is zo rijk. De winkel was wel een belangrijk deel van m’n leven, maar er zijn nog zoveel andere belangrijke dingen en daar heb ik nu eindelijk de tijd voor. Begrijp je dat een beetje?’

Het wichtje zuchtte. Dat deed ze altijd zo graag, altijd dat lijdende. Ze zou het liefste hebben gezegd: hup meisje, een beetje meer plezier in het leven! Een beetje meer power! Kijk naar mij! Als je zo zielig blijft doen, kun je Victor niet lang vasthouden, dat kan ik je wel vertellen!

‘Ik doe mijn best,’ antwoordde Natasja. ‘Heeft Victor al verteld dat we een huis in Parijs hebben gekocht?’

Haar adem stokte. ‘Wát hebben jullie?’

‘Hoezo, wat is er?’

‘Een huis gekocht? In Parijs? En wie gaat dat betalen?’

‘Eh … het is al betaald.’

‘Het is al betaald!’ Victor, in hemelsnaam! En dan dat ‘wij’ in wij hebben een huis gekocht. Ammehoela! Want wiens centen waren het? Van die bloedzuigster zeker, met haar karige advocatensalaris. Advocate voor asielzoekers. Nou en of, dan verdiende je goed hoor! Vast meer dan genoeg om huizen in Parijs mee te kopen!

‘En later?’

‘Later?’

‘Als het geld op is! Parijs is niet bepaald goedkoop! Bovendien, als jullie uit elkaar gaan, van wie is het huis dan?’

‘Luister eens, ik wilde je eigenlijk uitnodigen om een paar dagen langs te komen om te proberen zoiets als een beschaafde omgang met elkaar te verkrijgen, maar als het zo moet …’

Daar had je d’r weer, harteloos en meedogenloos!

‘Ik mag me als moeder toch wel zorgen maken! Het gaat wel om Victors toekomst!’

‘Voor mijn part. Denk er maar over na of je misschien een weekendje bij ons langs wilt komen. Ik geef je het telefoonnummer van hier …’

Tja, en dus had ze voordat ze naar Parijs was gegaan dat appartementje bezichtigd.

Mevrouw Radek had het Tauentzien bereikt. Wat een drukte was het hier! De winkels puilden uit. Al die consumptie! De mensen interesseerden zich alleen nog maar voor kopen, kopen. En dat in deze tijd! Niemand dacht kennelijk aan New York. Mevrouw Radek hompelde richting Gedächtniskirche en wierp tegemoetkomende voetgangers met wel erg veel tassen kwade blikken toe. In Parijs was het ook zo geweest. Kopen, kopen, kopen. Net als die Natasja. Het was haar voordien nooit zo opgevallen, maar in Parijs: het kind had alleen maar shoppen in het hoofd. Ze had haar van winkel naar winkel gesleept, zogenaamd voor betere schoenen. Zij zou over haar heup hebben geklaagd.Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.
Web Analytics