Een middag aan zee by Marianne en Theo Hoogstraaten

Een middag aan zee by Marianne en Theo Hoogstraaten

Author:Marianne en Theo Hoogstraaten
Language: eng
Format: epub


~

In de stilteruimte van de mediatheek zitten maar twee leerlingen en er is niet één computer bezet. Omdat het zo rustig is, heeft ze haar kamerdeur open laten staan.

Een ochtend zonder vaste afspraken of begeleidingslessen. Eindelijk heeft ze de tijd om een opzet te maken voor het programma van de voorlichtingsavond voor ouders van leerlingen die van de basisschool komen.

'Magda, voor jou!' roept Paulien vanachter de balie. Ze houdt een telefoonhoorn omhoog. 'Ik zet hem op je toestel.'

'Met Magda Buijs. Dank u voor het wachten,' zegt ze als ze even later op haar kamer is en de hoorn opneemt.

'Geduld hoort bij mijn vak.' Het is de stem van rechercheur Gal.

Hij is wel de laatste die ze nu aan de telefoon verwacht. 'U belt toch niet om uw dochters aan te melden? Die zijn nog wat te jong voor onze school.'

Hij moet erom lachen. 'Het is nooit te vroeg om je op een school te oriënteren. Komt het u uit als ik over een minuutje of vijf bij u langskom? Ik ben toch in de buurt en ik wil u iets laten zien.'

ik heb wel even tijd. Als 11 zich bij de conciërge meldt, wijst die u verder. Tot zo dan.'

Waarom heeft hij niet gevraagd of ze naar het bureau komt? Zou hij echt in de buurt zijn of zou hij een reden hebben om haar op haar werk op te zoeken. Wat zou hij haar willen laten zien? Iets van Angela? Onmogelijk. Alles wat er nog van haar kleren en speelgoed over is, bewaart ze heel zorgvuldig in het kleine kamertje waar Angela vier jaar heeft geslapen en gespeeld.

Rechercheur Gal arriveert iets later dan aangekondigd. Magda vangt hem op bij de trap.

'Mooie school, moderne kleuren. Het oogt goed allemaal,' zegt hij nadat ze elkaar de hand hebben geschud. 'Het lijkt me plezierig om hier te werken.'

'Dat is het zeker. Het is ook voor leerlingen een prettige omgeving en dat merkje aan hun gedrag.'

De nieuwsgierige blikken van Paulien en Carolien negerend, gaat ze hem voor naar haar kamer. Blijkbaar straalt hij uit dat hij hier niet komt voor een oudergesprek.

'Kan ik u een kop koffie aanbieden?' vraagt ze als ze hem een stoel aan haar vergadertafel wijst.

'Nee, dank u. Ik moet oppassen dat ik geen cafteïneverslaving ontwikkel,' zegt hij met een glimlach. Hij gaat zitten, legt een aktetas op tafel en kijkt belangstellend om zich heen. 'Een mooi systeem, ordelijk, systematisch,' zegt hij, wijzend op haar kast met op onderwijstype gesorteerd informatiemateriaal. 'Zou u uw manier van werken ook zo omschrijven, mevrouw Buijs?' vraagt hij na een blik op de schijnbaar lukraak over haar bureau verspreide stapels folders en dossiers.

'Ik verwachtte niet dat u mij kwam verhoren,' antwoordt ze glimlachend. 'Dat daar' - ze knikt naar haar bureau - 'is een goedgeorganiseerde chaos. Wat ik nodig heb kan ik feilloos vinden.'

'Dan lijken we wel wat op elkaar. Uw zuster, hoe zou u haar omschrijven?'

'Niet chaotisch, maar haar leven is wel minder strak georganiseerd dan het mijne. Dat heeft ook met de aard van mijn werk te maken.Loading...
Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.
Web Analytics