De allerlaatste kans by Mary en Carol Higgins Clark

De allerlaatste kans by Mary en Carol Higgins Clark

Author:Mary en Carol Higgins Clark
Language: eng
Format: epub


18

Ik neem aan dat de vragen en de getuigenverklaringen ten einde zijn gekomen, dacht Sterling toen hij de mensen van de FBI handen zag schudden met Nor, Billy, Dennis en Sean. Het was nu elf uur. De afgelopen twee uur had de FBI de vier verklaringen onder ede afgenomen. Nor en Billy hadden zelfs een plattegrond moeten tekenen om te laten zien waar ze precies hadden gestaan toen ze Hans Kramers stem op het antwoordapparaat hadden gehoord en Juniors opdracht om de opslagruimte in de fik te steken.

'Mevrouw Kelly, u weet dus zeker dat de gebroeders Badgett niet in de gaten hebben gehad dat u in de kamer naast het kantoortje stond?' vroeg hoofdrechercheur Rich Meyers nogmaals terwijl hij zijn koffertje oppakte. 'Als ze namelijk weten dat u hen hebt gehoord, hebt u onmiddellijk bescherming nodig.'

'Ik denk niet dat ze het in de gaten hadden. Als ze ons hadden gezien, zouden ze hun plan voor de brandstichting vast wel hebben afgelast, voor zover ik de broers ken.' Nor zette de kam die haar haar in bedwang hield opnieuw vast.

'Er is een oude uitdrukking: "Ik voel me als een verzopen kat.'"

Mijn moeder zei dat vaak, dacht Sterling.

'... En zo voel ik me ook. Als u met mij klaar bent, wil ik nu graag naar huis om een bad te nemen en vervolgens nog een paar uurtjes te slapen.'

'Een uitstekend idee,' antwoordde Meyers vriendelijk. 'Oké, we houden contact. Doe intussen gewoon zoals anders.'

Klinkt gemakkelijk, dacht Sterling. Jammer genoeg werkt het zo niet.

Sean O'Brien nam afscheid van hen, vlak nadat de FBI vertrokken was. 'Ik houd jullie op de hoogte,' beloofde hij.

'Dennis, waarom neem je geen vrije dag?' stelde Nor voor.

'Peter kan wel voor jou invallen.'

'En dan al die vakantiefooien mislopen? Dacht het niet.' Dennis gaapte. 'Ik kan maar beter beginnen met de boel klaarzetten. We hebben straks een lunch groep, Nor.'

'Dat ben ik niet vergeten, maar ze zullen het zonder mij moeten doen. Ik zie je later wel weer.'

Toen de deur achter Dennis was dichtgevallen, merkte Billy op: 'Vakantiefooien? Vergeet het maar. Hij wil gewoon in de buurt zijn als de problemen beginnen.'

'Ik weet het. Ga jij ook even proberen een paar uurtjes te slapen, Billy? Vergeet niet dat we vanavond nog twee optredens hebben.'

'Ik moet eerst de berichten op mijn antwoordapparaat afluisteren. Ik had met een paar vrienden afgesproken om ergens deze week te gaan lunchen.'

Nor trok haar jas aan. 'Dat we Hans Kramers bericht hebben gehoord, is de reden dat we nu in de problemen zitten. Het was nog iets geweest als we de brand hadden kunnen voorkomen. Het vooruitzicht om tegen hen te moeten getuigen, maakt me bang.'

'Onthoud nu maar dat ze geen idee hebben dat we hen hebben afgeluisterd.' Billy drukte op een toets op zijn antwoordapparaat. Sterling schudde zijn hoofd toen hij aan Charlie Santoli dacht. Misschien houdt hij het wel voor zich dat hij Nor en Billy heeft gezien, dacht hij hoopvol. Maar gezien de gebeurtenissen in de toekomst die hij al kende, wist hij zeker dat het niet op die manier zou gaan.Download
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.
Web Analytics